Конкурс на посаду керівника відділу моніторингу і оцінки
19 Квітня 2019

Благодійна організація «Світло надії» (далі – організації) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади керівника відділу моніторингу і оцінки.

Технічне завдання і обсяг послуг керівника відділу МіО

1 . Основні положення:

Основними завданнямиє забезпечення процесу моніторингу та оцінки виконання проектів/програм в рамках статутної діяльності організації. Основними принципами роботи є конфіденційність, добровільність, своєчасність та якість підготовки документів та звітів. 

   

2. Рівень кваліфікації:

2.1.  Вища освіта.

2.2.  Досвід роботи на позиції менеджера / керівника відділу

2.3.  Бажано знання та навички в області соціального проектування і управління програмами і проектами.

3.Обов'язкові навички:

3.1  Сильні організаційні навички, увага до деталей та здатність вкладатися в терміни. Хороші навички підготовки документів й досвід написання звітів для керівництва.

3.2  Здатність самостійно визначати пріоритети серед великої кількості завдань.

3.3  Здатність ефективно планувати власний робочий час та працівників відділу. Контролювати строки виконання поточних завдань.

3.4  Аналітичні навички, уважність.

3.5  Вміння чітко та стисло формулювати висновки та рекомендації на основі великих обсягів інформації.

3.6  Вільне володіння Excel, Word, PowerPoint, офісною технікою. 

3.7  Відмінні навички міжособистісного спілкування.

3.8  Знання української, російської, бажано англійської мови.

3.9  Уміння організувати командну роботу і ефективно працювати в команді.

3.10  Орієнтація на результат і знання принципів управління результатами.

4. Опис послуг:

4.1  Удосконалення та підтримка ефективної системи МіО в межах виконання статутної та проектної діяльності організації.

4.2  Управління відділом й підбір персоналу відділу.

4.3  Участь у створенні та впровадженні системи забезпечення якості даних.

4.4  Розробка планів МіО проектів. Розробка моніторингових та звітних форм, контроль проведення моніторингу.

4.5  Управління процесом організації збору інформації, її документування, аналізу, контролю надання послуг та  їх якості.

4.6  Автоматизація періодичної звітності.

4.7  Перевірка, контроль, узагальнення та візуалізація даних.

4.8  Визначення шляхом оцінки та аналізу даних стан виконання поставлених задач/досягнутих цілей для інформування керівництва організації з метою коригування процесу/діяльності та прийняття відповідних управлінських рішень.

4.9  Контролювати точність та  достовірність отриманих від даних.

4.10  Забезпечення проведення звірки інформації з національними реєстрами на постійній основі.

4.11  Забезпечення конфіденційності обробки та зберігання даних.

4.12  Організація та проведення навчання співробітників з питань моніторингу та оцінки, аналізу результативності реалізації проектів.

4.13  Участь у плануванні, координації впровадження проектів.

4.14  Розробка системи моніторингу для нових  проектних заявок.

5. Місце надання послуг :

Робоче місце: визначає керівник  організації. Окремі завдання передбачають роботу в районах області.

6. Умови оплати праці: 

  З працівником укладається строковий трудовий договір. 8-ми годинний робочий день. Оклад – 17 000 грн.